150-lecie odkrycia triady Virchowa

W październiku 2006 roku minęła 150. rocznica ogłoszenia przez Rudolfa Virchowa doktryny dotyczącej powstawania zakrzepów żylnych i zatoru tętnicy płucnej – zwanej triadą Virchowa. Z tej okazji Polska Fundacja do Walki z Zakrzepicą „Thrombosis” wraz z firmą Sanofi-Aventis, pragnąc uczcić pamięć tego wielkiego uczonego, zainaugurowały kampanię edukacyjną. Podczas cyklu wykładów i konferencji omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi oraz metodami profilaktyki i leczenia.

Znaczenie triady Virchowa dla współczesnej medycyny
W połowie XIX wieku (1856) Rudolf Virchow – niemiecki uczony, lekarz, twórca patologii komórkowej – wynalazł i ogłosił 3 zasadnicze przyczyny powstawania zakrzepów żylnych i zatoru tętnicy płucnej. Wskazał na:
· zmiany w przepływie krwi,
· zmiany w ścianie naczyniowej,
· zmiany w samej krwi.
Te trzy zasady zaburzonego przepływu krwi przez naczynia krwionośnie dopiero w 1964 roku zyskały miano triady Virchowa, której odkrycie miało decydujący wpływ na dalszą diagnostykę zakrzepicy żylnej. Doktryna ta jest aktualna do dziś.

hastagi na stronie:

#triada Virchowa

Authors

Related posts

Top