Bezpłatny urlop a ubezpieczenie

Jestem na urlopie bezpłatnym. Czy to prawda, że nie mogę korzystać w tym czasie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia? Z takim pytaniem często zwracają się do Funduszu ubezpieczeni.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca, udzielając pracownikowi bezpłatnego urlopu, nie odprowadza za ten okres składki zdrowotnej.

Coraz lepiej dla państwa i coraz gorzej dla pracownika…

Oznacza to, że pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia, które ustaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Po tym okresie osoby przebywające dalej na urlopie bezpłatnym muszą skorzystać z ubezpieczenia np. jako członek rodziny pod warunkiem, że mają ubezpieczonego współmałżonka lub podpisać umowę z NFZ o dobrowolnym ubezpieczeniu.

Joanna Mierzwińska
Rzecznik prasowy Dolnośląskiego OW NFZ

źródło – Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

Ale to i tak lepsze niż w USA.

hastagi na stronie:

#urlop bezpłatny 2011 #czy na urlopie bezpłatnym jestem ubezpieczony #urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Authors

Related posts

Top