Choroby articles

Chroniczne zmęczenie

Chroniczne zmęczenie

Chroniczne zmęczenie (Chronic Fatigue Syndrome, w skrócie CFS) najczęściej dopada 20- i 30-latków. To oni włąśnie są najbardziej energiczni, ambitni i aktywni. Zdarza się jednak, że przeceniają swoje możliwości. Pracują ponad siły. Konsekwencją jest „wypalenie”, apatia, obniżenie poczucia własnej wartości, a w skrajnych przypadkach depresja.…
Top