Badania articles

Mikroelementy i Makroelementy

Mikroelementy i Makroelementy

Życie, takie jakie istnieje na Ziemi, opiera się na związkach chemicznych (chemical compound), w skład w których wchodzi wiele pierwiastków. Pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizów żywych są w biologii nazywane biogenami. Najważniejsze biogeny to węgiel, wodór, azot i tlen, wchodzące w skład białek, kwasów nukleinowych i wielu innych związków.…
Top