Ministerstwo Zdrowia articles

problemy w trakcie ostatniego konkursu ofert na usługi medyczne w 2004

problemy w trakcie ostatniego konkursu ofert na usługi medyczne w 2004

Wielkopolska Izba Lekarska manipulowała lekarzami rodzinnymi w trakcie ostatniego konkursu ofert na usługi medyczne w 2004 r. Potwierdzają to sami zainteresowani, rzecznik oddziału NFZ oraz treść kolejnych, publicznych wystąpień Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu. Jak ustaliła „TRYBUNA”, za sprawą stoi Andrzej Grzybowski, obecny radny Prawa i Sprawiedliwości, zarazem przewodniczący Związku Pracodawców Niepublicznych ZOZ, były wiceprezydent Poznania.…

Nowe programy terapeutyczne MZ

Warszawa, 6 września 2011 r. Nowe programy terapeutyczne Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia podczas obrad w dniu 5 września 2011 r. omówiło projekty kolejnych programów terapeutycznych: 1. Modyfikacja terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – dodanie do opcji leczenia substancji czynnej tenofowir 2.…

Koniec z zakazem reklamy leków

Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjentów „Primum non nocere” chce zniesienia zakazu reklamowania leków dostępnych na receptę. Zdaniem organizacji, mogą na tym skorzystać pacjenci. Pomysł kryytkuje resort zdrowia. Obecnie w mediach można promować wyłącznie leki dostępne bez recepty. Reklama leków przepisywanych na receptę jest dozwolona wyłącznie w specjalistycznych pismach dla lekarzy.…

Zmiany na listach leków refundowanych

W dniu 1 marca 2007 r. wchodzą w życie nowelizacje następujących rozporządzeń refundacyjnych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o cenach: ⇒ rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ⇒ rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, ⇒ rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ⇒ rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.…

Zinacef dalej w aptekach

Apteki nie wiedzą o wycofaniu Zinacefu Okazuje się, że nie wszystkie apteki dostały oficjalne pisma w sprawie wycofanego z obrotu antybiotyku Zinacef. Producentem jest Glaxo Group, Polska. W poznańskich aptekach nie ma oficjalnego komunikatu w sprawie wstrzymania sprzedaży leku Zinacef z serii 6065.…
Top