Tag Archives: Ministerstwo Zdrowia

Chorować po męsku – kampania M45+

Chorować po męsku – kampania M45+

Troska o zdrowie i regularne kontrole w gabinecie lekarza nie są nawykiem wśród mężczyzn. Większość z nich bagatelizuje niepokojące objawy, by w ten sposób radzić sobie z lękiem oraz barierami przed badaniem i diagnozą choroby. Niestety, w wielu przypadkach zbyt późna diagnostyka prowadzi do zmniejszenia szansy na skuteczne wyleczenie, zwłaszcza w przypadkach chorób nowotworowych. …

Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia – M 45+

Ministerstwo Zdrowia rozpocz??o wdra?anie programu edukacyjnego M45+. Kampania skierowana do m??czyzn powy?ej 45. roku ?ycia dotyczy profilaktyki nowotworów uk?adu moczowo–p?ciowego, (prostaty, nerki i  p?cherza moczowego). Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk?odowskiej–Curie. Kampania jest wspó?finansowana ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.…

Spotkania edukacyjne dla mężczyzn w ramach kampanii Ministerstwa Zdrowia – M45+

W ramach kampanii edukacyjnej M45+ Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii  Instytut zorganizowało cykl spotkań edukacyjnych z pracownikami zakładów przemysłowych.  Spotkania miały na celu propagowanie profilaktyki nowotworów układu moczowo – płciowego u mężczyzn wykonujących zawody, których środowisko pracy sprzyja zachorowalności na nowotwory układu moczowego, w szczególności na raka prostaty, nerki i pęcherza moczowego.…

Dąbrowa Górnicza – spotkanie edukacyjne dla mężczyzn

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie organizują spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w wieku 45 plus w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej M45. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia br. o godzinie 11.00 w Dąbrowie Górniczej na terenie Huty Stali ArcelorMittal.…

Częstochowa – spotkanie edukacyjne dla mężczyzn

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie zapraszają na spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w wieku 45 plus w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej M45. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca br. o godzinie 15.00 w Częstochowie w Ośrodku Społeczno-Wychowawczym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.…
Top