Tag Archives: ycia

„Razem przy stole” – kampania Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy KEP – Zaproszenie na konferencję prasową

„Razem przy stole” – kampania Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy KEP – Zaproszenie na konferencję prasową

Zdecydowana większość Polaków (85 proc.) uważa, że człowiekowi potrzebna jest rodzina, żeby rzeczywiście był szczęśliwy.…

Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia – M 45+

Ministerstwo Zdrowia rozpocz??o wdra?anie programu edukacyjnego M45+. Kampania skierowana do m??czyzn powy?ej 45. roku ?ycia dotyczy profilaktyki nowotworów uk?adu moczowo–p?ciowego, (prostaty, nerki i  p?cherza moczowego). Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk?odowskiej–Curie. Kampania jest wspó?finansowana ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.…

Zaproszenie na konferencję prasową: ROWERY PEŁNE ŻYCIA

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia zapraszają na konferencję prasową   ROWERY PEŁNE ŻYCIA Pokaz polskich wirtuozów flatland-u oraz inne atrakcje związane z przejazdem 3 Rowerowego Rajdu dla Życia przez Warszawę.   W konferencji udział wezmą organizatorzy i uczestnicy Rajdu dla Życia, czołowi wirtuozi akrobacji flatland-owych w Polsce: Daniel „Koko” Komala i Paweł „Krasztest” Spychaj, a także małżeństwo znanych aktorów: Dominika Figurska oraz Michał Chorosiński.…

Uczestnicy Marszów dla Życia i Rodziny upominają się o politykę prorodzinną

Do dnia wczorajszego ulicami blisko 50. polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny. Kilkadziesiąt tysięcy osób maszerowało pod hasłem „Rodzina receptą na kryzys”. Uczestnicy Marszów wyrazili swoje poparcie dla deklaracji wzywającej polityków do podjęcia zdecydowanych działań związanych z polityką prorodzinną.…

Benedykt XVI pozdrowił uczestników Marszów dla Życia i Rodziny

Specjalne pozdrowienie i zapewnienie o modlitwie przekazał Ojciec Święty Benedykt XVI organizatorom i uczestnikom Marszów dla Życia i Rodziny, które w niedzielę 3 czerwca przejdą ulicami 48 polskich miast, pod hasłem „Rodzina receptą na kryzys”. Odbędą się one w duchowej łączności z VII Światowym Spotkaniem Rodzin w Mediolanie.…
Top