Adamed gratulujemy

Polska firma farmaceutyczna Adamed została wyróżniona certyfikatem innowacyjności podczas tegorocznej Gali Innowacyjności, która zakończyła II edycję Programu badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki prowadzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Gazety Prawnej przy wsparciu BRE Bank SA. Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali Innowacyjności 6 grudnia w siedzibie centrali BRE Banku.

Warszawa, 9 grudnia 2006 r. – Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali Innowacyjności 6 grudnia w siedzibie centrali BRE Banku. Z rąk organizatorów Programu, certyfikat innowacyjności dla firmy Adamed odebrał Krzysztof Kurowski – kierownik laboratorium biologicznego w Dziale Badań i Rozwoju w firmie Adamed.

Patronat nad galą finałową objęła prof. Danuta Hűbner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Wyróżnienie naszej firmy jako firmy innowacyjnej jest dla nas szczególnie ważne, potwierdza bowiem iż firma Adamed inwestując w badania i rozwój, co nie jest w Polsce takie łatwe, idzie słuszną drogą. Adamed od wielu lat wierzy w sukces innowacji, a naszą pracą udowadniamy, że poszukiwanie nowych leków w Polsce jest możliwe.” – powiedział dziękując za nagrodę reprezentujący Adamed, Krzysztof Kurowski. „W ostatnich siedmiu latach Adamed na R&D przeznaczył ponad 73 mln złotych. Jako pierwsza w Polsce firma mamy szansę stworzyć oryginalny lek na cukrzycę typu II i związane z nią zaburzenia metaboliczne. Równolegle
z pracami nad lekiem na cukrzycę prowadzimy badania nad specyfikiem wspierającym terapię antynowotworową.”– podkreślił Krzysztof Kurowski.

Adamed nagrodzony został w kategorii: Najbardziej innowacyjne firmy przemysłu farmacetycznego, zajmując drugą pozycję w tym rankingu. Obok firmy Adamed nagrodzony został Bioton, otrzymując certyfikat trzeciego miejsca. Pierwsze miejsce i statuetka Kamertona innowacyjności przyznana została firmie Biowet Puławy.

W analizie PAN, która decydowała o uznaniu firmy za innowacyjną uwzględniane zostały następujące czynniki: innowacyjność rynkowa, procesowa, skala nakładów na badania i rozwój oraz ilość pozyskanych patentów. Pozytywnie oceniane były również zastosowane rozwiązania informatyczne, nowatorskie rozwiązania rynkowe, nagrody, wyróżnienia, medale na wystawach krajowych i zagranicznych, certyfikaty.

Podczas gali odbyła się debata na temat innowacyjności, do udziału w której zaproszeni zostali wszyscy goście spotkania. Jednym z uczestników panelu dyskusyjnego był Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Olaf Gajl. Dyskutujący starali się odpowiedzieć na pytanie czy gospodarka może być konkurencyjna bez innowacyjności.

Adamed – lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych m.in. kardiologii, psychiatrii, pulmonologii, ginekologii i leczeniu infekcji dróg moczowych. Firma jest właścicielem dwóch dużych zakładów produkcji leków: w Pieńkowie koło Warszawy i w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W połowie marca 2005 roku w Rutherford w New Jersey rozpoczęła działalność spółka córka firmy – Adamed Incorporated, Zajmuje się ona wprowadzaniem na rynek amerykański innowacyjnych terapii opracowanych w laboratoriach badawczych Adamedu. W roku 2004 Adamed uzyskał rejestrację FDA (Komisji ds. Żywności i Leków) dla nowego produktu o nazwie Colpexin – innowacyjnej terapii, która stanowi przełom w leczeniu nieotrzymania moczu u kobiet. Od grudnia 2003 roku leki Adamedu dostępne są na rynkach Unii Europejskiej. Pierwszym krajem eksportowym firmy była Chorwacja. W 2005 roku wartość eksportu leków firmy sięgnęła 6 mln USD. Od 2006 roku działa przedstawicielstwo Adamedu na Ukrainie. Jest to siódmy rynek eksportowy Adamedu w Europie.

Misją firmy jest poszukiwanie nowych terapii na choroby cywilizacyjne, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz nowotwory. Adamed intensywnie rozwija swoje działy badawcze, inwestując w sprzęt laboratoryjny i szkolenie polskich naukowców.

W ciągu ostatnich siedmiu lat Adamed przeznaczył ponad 73 mln złotych w badania ukierunkowane na opracowanie nowego leku oryginalnego. W tym czasie w laboratoriach firmy opracowano 19 patentów na własne formuły leków. Firma ze 100% udziałem kapitału polskiego powstała w 1986 roku. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Maciej Adamkiewicz.

Program badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki

Program badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki prowadzony jest przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, BRE Bank SA i Gazetę Prawną. II edycja programu miała na celu zidentyfikowanie i wyłonienie najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw w roku 2006. Program ma na celu promocję firm, które zmieniają i ulepszają obraz polskiej gospodarki, a także pobudzanie procesów innowacyjnych oraz upowszechnianie innowacyjnych wzorców i modeli biznesowych w otoczeniu rynkowym.

Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za badania jest Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Eksperci z INE PAN opracowali autorską metodologię badań, która mierzy aspekty ilościowe, jak i jakościowe.

hastagi na stronie:

#krzysztof kurowski Adamed #krzysztof kurowski adamed kontakt tel kom

Authors

Related posts

Top