Leki

Betaferon

Stosowanie Leku Betaferon® o połowę zmniejsza ryzyko rozwoju klinicznie potwierdzonej postaci stwardnienia rozsianego (SM).

Nowe wyniki badania BENEFIT na temat stosowania leku Betaferon® (Interferon beta -1b) wykazały 50 % obniżenie ryzyka rozwoju klinicznie potwierdzonego stwardnienia rozsianego (SM) u pacjentów z nowo postawionym rozpoznaniem.

Saloniki, Grecja, 30 września 2005:

Wczesna terapia Betaferonem® (interferon beta – 1b) po pierwszym stwierdzonym klinicznie ataku stwardnienia rozsianego, może opóźnić rozwój klinicznie zdiagnozowanego SM. Rezultaty międzynarodowego badania BENEFIT 1, zaprezentowane na połączonym kongresie ECTRIMS/ACTRIMS 2 pokazały, że osoby leczone Betaferonem®, były dwukrotnie lepiej zabezpieczone przed rozwojem SM, niż osoby przyjmujące placebo 3.

W grupie przyjmującej placebo, u 85 procent osób, które przeszły atak choroby, SM został zdiagnozowany w okresie dwóch lat. Po raz pierwszy terapia wysokimi dawkami i podawanymi z dużą częstotliwością, została zastosowana u tego typu pacjentów.

” W badaniach z użyciem Betaferonu uzyskaliśmy 50 procentową redukcję ryzyka rozwoju SM w porównaniu z placebo. Te wyjątkowe wyniki pokazują, że wczesna terapia wysokimi dawkami Interferonu w dużej częstotliwości daje nieporównywalne z niczym innym korzyści i ma korzystny profil działań”, powiedział Ludwig Kappos, Profesor Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej Uniwersytetu w Bazylei, główny ekspert badania BENEFIT. Te dane potwierdzają pogląd, że im wcześniej rozpocznie się skuteczną terapię, tym lepsze daje ona rezultaty. Powinny one pomóc lekarzom w rozmowach z pacjentami na temat rozpoczęcia terapii tak szybko, jak to możliwe.

Badanie BENEFIT pokazało, że osoby zagrożone rozwojem SM naprawdę chcą rozpocząć terapię wcześnie i kontynuować ją. “Byłam zdruzgotana, gdy lekarz powiedział mi, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia u mnie SM” – powiedziała pani Lucy Reynolds z Ottawy.

“Gdy dostałam szansę wzięcia udziału w badaniu BENEFIT, poczułam, że to krok w dobrą stronę, dający mi nadzieję na przyszłość. W trakcie terapii poczułam olbrzymią poprawę, byłam w stanie prowadzić normalne życie, obecnie zaś czuję się dobrze.” Betaferon® był również doskonale tolerowany przez pacjentów w trakcie badania, w którym prawie 95 procent wszystkich biorących w nim udział przeszło przez cały 2-letni jego okres. Wysoki odsetek pacjentów którzy kontynuowali terapię został uzyskany poprzez rozpoczęcie terapii od niskich dawek oraz użycie auto-wstrzykiwaczy przy podawaniu leku.

Schering przekaże powyższe dane odpowiednim władzom odpowiedzialnym ze rejestrację. Betaferon® jest pierwszym lekiem modyfikującym przebieg choroby, wprowadzonym do leczenia SM i dziś jest dobrze znaną metodą leczenia na całym świecie. 16 lat doświadczeń z pacjentami leczonymi Betaferonem® pokazuje, że jest to lek bezpieczny i dobrze tolerowany.

Informacja dodatkowa

BENEFIT

W badaniu klinicznym BENEFIT pacjenci z pierwszymi epizodami demielinizacyjnymi nasuwającymi podejrzenia SM i typowymi objawami zdiagnozowanymi przez MRI 4, otrzymywali albo osiem milionów jednostek interferonu beta-1b (Betaferon®) co drugi dzień, albo placebo w postaci zastrzyków podskórnych. Kuracja trwała do 24 miesięcy, chyba że pacjenci przechodzili drugi atak i mieli klinicznie zdiagnozowane SM.

Po zakończeniu badania klinicznego, wszyscy jego uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w oddzielnym, otwartym, badaniu obserwacyjnym, które pozwoli prospektywnie ocenić wpływ wczesnej terapii Betaferonem® na długoterminowy przebieg choroby, przy pięcioletnim okresie obserwacji, włączając w to wpływ wczesnej terapii na powstawanie nowych zmian patologicznych w mózgu, mierzonych przy pomocy obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI).

BETAFERON

Leczenie Betaferonem jest najlepiej udokumentowaną terapią SM. W USA, Europie i Japonii Betaferon® ma wskazanie do leczenia wszystkich nawrotowych form SM. Jest również w stanie zredukować liczbę epizodów SM o jedną trzecią, oraz redukuje hczęstotliwość występowania umiarkowanych i ciężkich epizodów SM o 50 procent.

Informacja o firmie Schering AG

Schering AG jest firmą farmaceutyczną z zapleczem badawczym. Działa szczególnie intensywnie w 4 obszarach: Ginekologia i Andrologia, Onkologia, Diagnostyka Obrazowa jak również Terapie Specjalistyczne w chorobach upośledzających CUN. Jako firma o zasięgu światowym, posiadająca innowacyjne produkty, Schering AG chce osiągnąć wiodącą pozycję na światowym rynku środków specjalistycznych. Posiadając własny dział Badań i Rozwoju, wspierany przez globalną sieć zewnętrznych partnerów, Schering zapewnia ciągły rozwój swoim produktom. Z pomocą innowacyjnych pomysłów Schering zmierza do znaczącego wsparcia postępu medycyny i podniesienia jakości życia: making medicine work.

hastagi na stronie:

#betaferon cena #interferon cena 2011 #interferon cena #betaferon refundacja 2012 #ile kosztuje koronografia #ceny tabletek antykoncepcyjnych 2012 #najnowsze tabletki antykoncepcyjne 2011 #interferon beta cena #interferon cena leku #interferon cena leku 2011

Similar Posts