bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
ZDROWIA PUBLICZNEGO

Warszawa, 7 stycznia 2011 r.

Komunikat
w sprawie wygaśnięcia mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Z dniem 25 grudnia 2010 r nastąpiło wygaśnięcie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625).

Wobec powyższego do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych zaleca się stosowanie dotychczasowych warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Jednocześnie w nowych przepisach wykonawczych zostanie zamieszczona klauzula, zgodnie z którą czynności w ramach bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego wykonane w okresie od dnia 26 grudnia 2010 r. do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych zostaną uznane, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 25 grudnia 2010 r.

Piotr Dąbrowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zdrowia Publicznego

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m037613781&ms=376&ml=pl&mi=378&mx=0&mt=&my=782&ma=016625

hastagi na stronie:

#promieniowanie jonizujące #bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego #Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Authors

Related posts

Top