Badania articles

Astma w Polsce

Astma w Polsce

Kto nie chorował na astmę nie wie, jak uciążliwa może być ta choroba. Znacznie pogarsza sprawność fizyczną i intelektualną, utrudnia naukę i pracę. Dwóch na trzech chorych ma objawy astmy 2-3 razy w tygodniu, a dwóch na pięciu nawet codziennie! Na szczęście, prawidłowa terapia astmy pozwala na zahamowanie postępu tej choroby.…

Naturalne metody planowania rodziny

Jeżeli chcesz stosować naturalne metody planowania rodziny – możesz nauczyć się rozpoznawania dni płodnych i niepłodnych. Naturalne metody zapobiegania ciąży wykorzystują fakt, że przez pewien okres cyklu miesiączkowego w organizmie kobiety nie ma dojrzałej do zapłodnienia komórki jajowej. Stosowane są następujące metody: Metoda termiczna, Metoda Billingsów, Metoda kalendarzowa – “kalendarzyk małżeński” Metody te różnią się one sposobem określania momentu jajeczkowania.…

Chroniczne zmęczenie

Chroniczne zmęczenie (Chronic Fatigue Syndrome, w skrócie CFS) najczęściej dopada 20- i 30-latków. To oni włąśnie są najbardziej energiczni, ambitni i aktywni. Zdarza się jednak, że przeceniają swoje możliwości. Pracują ponad siły. Konsekwencją jest “wypalenie”, apatia, obniżenie poczucia własnej wartości, a w skrajnych przypadkach depresja.…

Mikroelementy i Makroelementy

Życie, takie jakie istnieje na Ziemi, opiera się na związkach chemicznych (chemical compound), w skład w których wchodzi wiele pierwiastków. Pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizów żywych są w biologii nazywane biogenami. Najważniejsze biogeny to węgiel, wodór, azot i tlen, wchodzące w skład białek, kwasów nukleinowych i wielu innych związków.…
Top