Delfinoterapia ultradźwiękami

<%image(20051107-delfinoterapia.jpeg|75|75|delfinoterapia)%>

Co to jest Delfinoterapia?
Wg twórców i propagatorów jest to:

Delfinoterapia – badania nad wykorzystywaniem delfinów do terapii dzieci cierpiących na choroby psychiczne i fizyczne, rozpoczęli w latach 70-tych amerykańscy naukowcy i neuropsychiatrzy z Uniwersytetu w Miami. Metoda ta polega na zabawach dzieci z delfinami, w czasie, których mali pacjenci wykonują określone ćwiczenia ruchowe- za delfinoterapia cuprum

Trochę inaczje brzmi to jednak w tygodniku Ozon:

W basenie w krymskiej Eupatorii chore dzieci beztrosko bawią się z parą wiecznie uśmiechniętych delfinów. Są tu chorzy na autyzm i zespół Downa. Mamione obietnicami właścicieli ośrodka matki nie zawahały się wydać po kilkaset dolarów na parę zabiegów. Nie przejmują się brakiem dowodów na skuteczność terapii, których próżno szukać w fachowej literaturze. Jeśli uda się nakłonić sponsorów, podobne nadzieje – na wyrost – delfiny obudzą w sercach polskich matek. Terapia w Polsce będzie pięć razy droższa niż na Krymie. Przy równie wątpliwej gwarancji sukcesu.

czy nie przypomina Wam to innych naciągaczy?

W Ozon-ie czytamy dalej:

Lista schorzeń, które uleczyć może tresowany delfin, jest niepokojąco długa. Na stronie internetowej Górnośląskiego Centrum Delfinoterapii obok oferty sprzedaży pocztówek-cegiełek na rzecz budowy obiektu obiecuje się rewelacyjne efekty m.in. w walce z bólem, z zespołem Downa, autyzmem, w pokonywaniu problemów z oddychaniem oraz regeneracji uszkodzonych komórek, w tym nowotworowych. – Ultradźwięki są skuteczne w diagnostyce, ale nie w walce z rakiem – twierdzi Małgorzata Wieczorek, radiolog z Warszawy.

Jak widać jest to skuteczne metoda – ale metoda skuteczna w diagnostyce! nie można leczyć raka delifinoterapią!

Jeżeli intersuje was temat to zjarzyjcie na strony:

1. Cetrum delfinoterapii
2. Tygodnika Ozon

hastagi na stronie:

#delfinoterapia niemcy

Authors

Related posts

Top