Dializy na światowym poziomie

<%image(wypoczynek-diabetyka-kobieta-dziecko-images.jpg|49|66|Dializy na światowym poziomie)%>

W Kraśniku zaczyna działać nowoczesne centrum dializ o międzynarodowym standardzie i najlepszym sprzęcie. Koncern Fresenius w budowę i wyposażenie nowego pawilonu zainwestował 3,7 mln złotych. W stacji pracować będzie 15 stanowisk dializacyjnych mogących objąć stałą opieką blisko 100 pacjentów.

W sierpniu minie rok od przekształcenia placówki w Kraśniku w nowoczesne Centrum Dializ Fresenius Nephrocare działające w ramach największej w Polsce niepublicznej sieci. Zakończyła się budowa nowego budynku i pełna wymiana wyposażenia, co umożliwia świadczenie zabiegów dializacyjnych na takim samym poziomie, jak we wszystkich stacjach prowadzonych przez międzynarodowy koncern Fresenius na całym świecie. W sumie koszt dzierżawy i inwestycji w Kraśniku wyniósł 5,7 mln zł.

Dializoterapia w Kraśniku ma długą i ciekawą historię. Tutejsza stacja dializ działa od marca 1977 roku przy II Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego. Wcześniej, już od 1973 roku oddział prowadził dializy otrzewnowe. Założycielem stacji był wieloletni ordynator oddziału dr n. med. Stanisław Gotner. Obecnie Centrum Dializ kieruje dr n. med. Andrzej Swatowski. Początki nie były łatwe – prace rozpoczynano na dwóch stanowiskach uzyskanych z Kliniki Nefrologii w Lublinie, a dializatory były ręcznie nawijane z celofanu. Dopiero w 1980 roku stację rozbudowano do sześciu nowocześniejszych stanowisk oraz wyposażono w system uzdatniania wody. Kolejna modernizacja miała miejsce w latach 1998 – 2000 – ilość stanowisk zwiększono do dziesięciu, wydzielono również salę dla pacjentów zakażonych żółtaczką.

W 2005 roku władze szpitala podjęły decyzję o przekształceniu stacji w placówkę niepubliczną – w przetargu, rozstrzygniętym w maju 2005 roku, jako inwestora wyłoniono firmę Fresenius Nephrocare Poland, zarządzającą 25 niepublicznymi ośrodkami dializacyjnymi w Polsce (to największa niepubliczna sieć stacji w kraju). Jako Centrum Dializ Freenius Nephrocare kraśnicka stacja zadebiutowała w sierpniu 2005 roku.

W ramach zobowiązań przetargowych Fresenius Nephrocare zagwarantował szpitalowi 15-letnią dzierżawę gruntu i dotychczasowych pomieszczeń, ich modernizację i remont do czasu budowy nowego budynku stacji, całkowitą wymianę sprzętu na fabrycznie nowy, gwarantujący najwyższą jakość i bezpieczeństwo zabiegów oraz zwiększenie ilości stanowisk do 15 stałych i jednego ostrego. Dodatkowo stacja została wyposażona w systemy usprawniające zarządzanie – centralną dystrybucję koncentratów, zintegrowany system komputerowy i centralny nadzór dietetycznego.

Na działalności niepublicznego inwestora korzystają wszyscy:

*
pacjenci i mieszkańcy regionu – dostęp do nowoczesnych usług medycznych na światowym poziomie, poradnia nefrologiczna, akcje edukacyjne połączone z bezpłatnymi badaniami cyklicznie prowadzone przez koncern,
*
pracownicy – wszyscy zatrudnieni w stacji przed włączeniem jej do sieci Fresenius zachowali swoje miejsca pracy i są teraz częścią międzynarodowego koncernu, korzystając z wszystkich przywilejów z tym związanych – nowoczesne metody leczenia, szkolenia,
*
szpital – stacja kieruje swoich pacjentów cierpiących na choroby nie związane z przewlekłą niewydolnością nerek do poradni i oddziałów Szpitala Powiatowego w Kraśniku; funkcjonowanie stacji dializ to również dodatkowe dochody dla szpitala – środki z kontraktów z zakresu diagnostyki, hospitalizacji i usług laboratoryjnych, a także sterylizacji sprzętu, sprzątania, medycyny pracy i przygotowania wyżywienia; placówka jest też wsparciem dla szpitala w zakresie prowadzenia dializ ostrych oraz poradnictwa nefrologicznego.

W stacji dializ chorzy mają do dyspozycji nowoczesną aparaturę medyczną gwarantującą optymalne warunki zabiegu oraz wyjątkowy komfort. Placówka oferuje pełen zakres leczenia – hemodializy i dializy otrzewnowe.

W przestronnych, klimatyzowanych salach stacji znajduje się 10 stanowisk dializacyjnych wyposażonych w nowoczesne sztuczne nerki Fresenius 4008. Stacja obejmuje opieką 50 pacjentów z terenu powiatu kraśnickiego i kilku sąsiednich powiatów. Planowane docelowo 15 stanowisk pozwoli na objęcie stałą opieką prawie 100 chorych.

Każde stanowisko wyposażone jest w wygodny, elektrycznie sterowany fotel dializacyjny. Nowoczesne aparaty umożliwiają na bieżąco kontrolę odwodnienia i skuteczności dializy. Wyrazem szczególnej troski o pacjenta jest stosowanie wyłącznie jednorazowych dializatorów z błon syntetycznych o wysokiej skuteczności usuwania toksyn.

“Kontrakt z NFZ dopuszcza kilkakrotne używanie tego samego dializatora u jednego pacjenta. W tym wypadku stosujemy jednak wyższe, międzynarodowe standardy naszego koncernu. Brak reutylizacji dializatorów podwyższa jakość usług medycznych i gwarantuje pełne bezpieczeństwo pacjentów” – podkreśla Tomasz Prystacki, dyrektor zarządzający Fresenius Nephrocare.

Stacje dializ koncernu Fresenius działają na podstawie kontraktu z NFZ, który w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w całości pokrywa koszty zabiegów dializacyjnych. Pacjenci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat, a zagwarantowana im opieka odpowiada światowym standardom. Stacja, zgodnie z wymogami kontraktu z NFZ, zapewnia bezpłatny transport w obie strony i posiłek regeneracyjny dla chorych. Pacjenci są również objęci opieką dietetyczną, co ma niebagatelne znaczenie dla ich samopoczucia i parametrów medycznych.

Pracujący w Kraśniku zespół medyczny przykłada szczególną wagę do jakość usług, którą można zweryfikować liczbą pacjentów poddanych przeszczepowi nerki. “Tylko stabilny stan zdrowia i dobre parametry badań dają szansę na wpisanie pacjenta na centralną listę biorców prowadzoną przez Poltransplant” – podkreśla dr Andrzej Swatowski, dyrektor stacji. W całej historii placówki do przeszczepu skierowano 53 pacjentów. W sumie w kraśnickiej stacji leczeniu poddawało się już 500 pacjentów, początkowo dojeżdżających z całego makroregionu południowo – wschodniego, a obecnie z sąsiednich powiatów.

Niepubliczne stacje dializ są dzisiaj w Polsce ważnym uzupełnieniem ośrodków publicznych, stanowią ponad 30 procent ogólnej ich liczby. Leczy się w nich ok. 4000 pacjentów. To głównie dzięki niepublicznym placówkom, rok 2004 był pierwszym, w którym ani jeden chory nie był pozbawiony możliwości dializy z powodu braku miejsc. Niepubliczne placówki dysponują najnowocześniejszym sprzętem i fachową kadrą lekarską. Przeznaczają również fundusze na działalność profilaktyczną i edukacyjną wśród lokalnych społeczności i lekarzy pierwszego kontaktu.

W Polsce stałego dializowania wymaga ponad 12 tysięcy osób, a liczba ta wzrasta średnio o 7-10 procent rocznie. Głównymi przyczynami przewlekłej niewydolności nerek są cukrzyca i nadciśnienie tętnicze – wynikające ze współczesnego stylu życia choroby cywilizacyjne, na które cierpi coraz więcej osób. W ciągu ostatnich 12 lat liczba chorych przewlekle na nerki wzrosła siedemnastokrotnie. Tylko 30 procent pacjentów może liczyć na przeszczep, dawcę znajduje zaledwie 7 procent z nich. Pozostali mogą żyć, a często nawet aktywnie funkcjonować dzięki leczeniu nerkozastępczemu (dializoterapii).

Fresenius AG to międzynarodowy koncern branży medycznej notowany na giełdzie w Nowym Jorku i Frankfurcie. W skład grupy Fresenius wchodzą: Fresenius Medical Care (produkcja sprzętu do dializ i usługi medyczne w zakresie dializoterapii), Fresenius Kabi (produkcja leków i płynów infuzyjnych), Fresenius HemoCare (techniki absorpcyjne i infuzyjne), Fresenius ProServe (projektowanie, wykonawstwo i konsultacje w zakresie inwestycyjnym: fabryki, linie produkcyjne, stacje dializ) oraz Fresenius Biotech (rozwój innowacyjnych terapii w leczeniu nowotworów a także w obszarze systemów immunologicznych i transplantologii).

Fresenius Medical Care to największy światowy dostawca produktów i usług dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Na rynku działa od 25 lat, dysponując siecią 1700 placówek w ponad 100 krajach. W skali świata w pierwszym kwartale 2006 roku w ośrodkach FMC wykonano już 5,02 miliona dializ. Jest to wzrost o 6 procent w stosunku do ubiegłego roku. Fresenius inwestuje w badania i rozwój, aby zapewnić pacjentom najwyższe standardy opieki medycznej, najnowocześniejsze technologie i coraz doskonalsze metody lecznicze. Co druga sprzedawana na świecie sztuczna nerka została wyprodukowana pod marką Fresenius.

W naszym kraju Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od ponad 20 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski. W Polsce Fresenius MC świadczy usługi dializacyjne od 2003 roku poprzez spółkę Fresenius NephroCare Polska, która jest obecnie największym w Polsce dostawcą usług dializacyjnych – sieć 25 stacji dializ z 265 najnowocześniejszymi stanowiskami dializacyjnymi, obejmująca opieką 1400 pacjentów, z czego 70 osób leczonych jest w systemie dializ otrzewnowych. Od ubiegłego roku w ramach sieci Fresenius działają stacje dializ INCP.

Authors

Related posts

Top