Fundusz wprowadzony w błąd?

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie będzie domagał się od Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu zwrotu ponad 2,2 mln zł z tytułu nieprawidłowości i celowego wprowadzenia w błąd Funduszu.

Przemyskiemu szpitalowi grozi też kara w wysokości ok. 400 tysięcy złotych.
Kontrolerzy NFZ dwukrotnie badając w tym roku dokumentację medyczną w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu wykryli, że zapisano w niej m.in. wykonanie 73 operacji stopy u trzech pacjentów chorych na cukrzycę, usunięcie pięciu pacjentkom 11 piersi, a pięciu pacjentom 10 wyrostków robaczkowych.

esculap

Authors
Tags , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top