Komunikat Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy

Komunikat Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy

W dniu 11 stycznia 2011 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy, któremu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak. W spotkaniu wzięli udział również: Minister Zdrowia – Ewa Kopacz, Główny Inspektor Sanitarny – dr Przemysław Biliński, Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH – prof. dr hab. Lidia Brydak, Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii – prof. dr hab. Andrzej Zieliński oraz Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych – dr hab. Andrzej Horban.

W zgodnej opinii ekspertów, liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w Polsce jest charakterystyczna dla okresu styczeń – marzec. Dostępne dane epidemiologiczne zarówno z Polski jak również z innych krajów wskazują w większości przypadków na typowy dla grypy sezonowej lekki lub umiarkowany przebieg zachorowań.

Najważniejsze ustalenia Komitetu:
– nie ulegają zmianie obowiązujące rekomendacje postępowania medycznego dla lekarzy w przypadku zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę

Informacja dla lekarzy
w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym na grypę A (H1N1) zaleca się co następuje:
Objawy
W większości przypadków choroba przebiega łagodnie . Podstawowy zestaw leków obniżających gorączkę i zmniejszających dolegliwości ze strony układu mięśniowego jest wystarczający. Nie zaleca się stosowania kwasu acetylosalicylowego.
Nieskomplikowane przypadki grypy mogą być diagnozowane na podstawie objawów klinicznych .
Następujące objawy sugerujące cięższy przebieg choroby:
1. wysoka gorączka trwająca dłużej niż 3 dni
2.Spłycenie oddechu lub uczucie duszności
3.Obecność krwi w plwocinie
4.Obniżenie ciśnienia krwi
5.Znaczne osłabienie, zawroty głowy
6.Odwodnienie, które może prowadzić do skąpomoczu i zapaści
Leczenia antywirusowe
Leczenie antywirusowe jest zalecane :
– Osobom , które maja większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby ( np. kobiety w ciąży, noworodki i dzieci do 2 roku życia oraz pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc, przewlekłej sterydoterapii i innych przewlekłych chorób) – należy stosować leczenie antywirusowe bezzwłocznie w przypadku umiarkowanego przebiegu choroby.
– Osobom , u których stwierdza się ciężki lub pogarszający przebieg choroby
Kobietom w ciąży zaleca się jak najszybciej kurację lekami antywirusowymi, niezależnie od przebiegu choroby ( Uwaga – ostrożnie należy podawać do 3 miesiąca ciąży ) .
Należy również leczyć lekami antywirusowymi niemowlęta i dzieci do drugiego roku życia , zwłaszcza jeśli mają inne choroby, a objawy grypowe narastają.
Osoby z podejrzeniem zapalenia płuc winny być niezwłocznie leczone antybiotykami i lekami antywirusowymi .
Leczenie antywirusowe nie jest zalecane osobom , które mają niepowikłany lub łagodny przebieg i nie są w żadnych z powyżej wymienionych grup wysokiego ryzyka.

Diagnostyka
Dostępne paskowe testy przesiewowe charakteryzują bardzo niską swoistością ( 10-70 % z zależności od producenta ), dlatego tez ich wyniki należy traktować z nieufnością
Osoby z cięższym przebiegiem infekcji grypopodobnej należy poddać diagnostyce genetycznej, a leczenie wdrożyć nie czekając na wyniki testów.

Minister Zdrowia Krajowy Konsultant w dziedzinie
chorób zakaźnych

Ewa Kopacz Andrzej Horban

– rekomendacje dotyczące szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2010-2011 są dostępne na stronach Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP- PZH ( plik do pobrania);
– z powadzonego monitoringu wynika, że nie ma problemów z dostępnością leków antywirusowych, a ich dodatkowe zabezpieczenie w rezerwach państwowych jest wystarczające;
– przypomnienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej o określonym prawem obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na grypę;
– zalecono kontynuowanie akcji informacyjnej dotyczącej profilaktyki grypy, w tym higieny kaszlu

/-/ Krzysztof Suszek
Dyrektor Biura Prasy i Promocji

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m037613781&ms=376&ml=pl&mi=378&mx=0&mt=&my=782&ma=016634

hastagi na stronie:

#wirus z niemiec #wirus w niemczech objawy #grypa 2011 objawy #epidemia w niemczech objawy #objawy choroby w niemczech #grypa jelitowa w niemczech #objawy wirusa z niemiec #pandemia grypy 2011

Authors

Related posts

Top