Niskie wydatki na ratownictwo medyczne

W tym roku wydatki na ratownictwo medyczne w Małopolsce, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, będą najniższe w całej Polsce. NFZ wyda na ten cel 21,15 zł, podczas gdy średnia w kraju to kwota 24,46 zł. Np. Podkarpackie otrzyma na jednego mieszkańca 26,78 zł, mazowieckie – 26,03 zł zachodnio-pomorskie – 30,57 zł.

Obecnie zadania ratownictwa medycznego realizowane są w dwojaki sposób: za pośrednictwem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ratownictwa Medycznego, których w Małopolsce jest osiem i mają zapewniać pomoc blisko dwu milionom osób (na 3,2 mln mieszkańców województwa) oraz za pośrednictwem stacji ratownictwa medycznego, znajdujących się w strukturach szpitali (np. Miechów). Choć spoczywają na nich te same zadania, są finansowane w różny sposób.
Dziennik Polski

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top