Nowy lek o podwójnym działaniu może zwalczyć nadciśnienie

Nowe, międzynarodowe badania pokazują, że pacjenci cierpiący na nadciśnienie tolerują nowy lek o podwójnym działaniu, zwany LCZ696, który może nawet dosyć znacznie obniżyć ich poziom ciśnienia krwi. W artykule poświęconym wynikom badań, który ukazał się w czasopiśmie The Lancet, znajduje się porównanie nowego leku z walsartanem, znanym blokerem receptora angiotensyny (ARB). Odkrycie, że LCZ696 może być lepszy od standardowego ARB może przyczynić się do opracowania lepszych metod meczenia pacjentów cierpiących na nadciśnienie i choroby serca.

Naukowcy z Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Słowacji i USA twierdzą, że jednomolekułowy LCZ696 jest inhibitorem receptora angiotensyny II i neprylizyny (ARNI), który ma podwójne działanie. Lek LCZ696 nie tylko blokuje działanie angiotensyny II – białka, które wywołuje zwężenie naczyń krwionośnych i podniesienie ciśnienia krwi – aby ułatwić przepływ krwi, ale także skutecznie neutralizuje neprylizynę, co powoduje rozszerzenie się i rozluźnienie naczyń krwionośnych i w następstwie prowadzi do spadku ciśnienia krwi.

Naukowcy pracujący pod kierunkiem profesora Luisa M. Ruilope’a ze szpitala 12 de Octubre w Madrycie, Hiszpania, zbadali 1.328 pacjentów z 18 krajów, którzy cierpią na nadciśnienie łagodne do umiarkowanego. Zespół naukowców losowo przydzielił każdego pacjenta do jednej z ośmiu grup na okres ośmiu miesięcy. Poszczególne grupy zostały poddane następującemu leczeniu: 100 mg LCZ696, 200 mg LCZ696, 400 mg LCZ696, 80 mg walsartanu, 160 mg walsartanu, 320 mg walsartanu, 200 mg AHU377 (blokera neprylizyny) oraz placebo.

Wyniki pokazały, że zastosowane leczenie umożliwiło obniżenie średniego rozkurczowego ciśnienia krwi w pozycji siedzącej. W szczególności trzy pary porównawcze dawek LCZ696 w stosunku do walsartanu (tj. 100 mg w porównaniu z 80 mg, 200 mg w porównaniu z 160 mg, 400 mg w porównaniu z 320 mg) dały konkretne wyniki.

Analiza wyników z ośmiotygodniowego okresu wykazała znaczne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów leczonych LCZ696 w porównaniu z pacjentami, którym podawano walsartan (średni spadek ciśnienia krwi w pozycji siedzącej wyniósł -2,17 mm Hg w przypadku rozkurczowego oraz -4,20 mm Hg w przypadku skurczowego).

Co więcej naukowcy odkryli, że w czasie ośmiotygodniowego okresu obniżenie średniego rozkurczowego ciśnienia krwi w pozycji siedzącej znacznie się różniło między grupami zażywającymi 200 mg LCZ696 i 160 mg walsartanu (-2.97 mm Hg) oraz między grupami zażywającymi 400 mg LCZ696 i 320 mg walsartanu (-2.70 mm Hg).

Zdaniem zespołu leczenie wysokiego ciśnienia krwi za pomocą LCZ696 jest bezpieczne dla pacjentów i wszystkie dawki są dobrze tolerowane. Jeżeli chodzi o skutki uboczne, to były one łagodne, nieczęste i mniej więcej takie same we wszystkich ośmiu grupach poddanych leczeniu. Większość pacjentów informowała o bólach głowy, a najwięcej przypadków było w grupie przyjmującej placebo. Naukowcy nie zaobserwowali przypadków obrzmienia (obrzęku naczyniowego) skóry.

“Podwójne zahamowanie receptora angiotensyny II i neprylizyny ma dopełniające się oddziaływanie i może zapewnić korzyści kliniczne w szeregu chorób sercowo-naczyniowych, w tym w przypadku nadciśnienia i niewydolności serca” – twierdzą naukowcy. “Przyszłe badania powinny zidentyfikować populacje pacjentów z nadciśnieniem (w tym osoby starsze i chorujące na cukrzycę), którym leczenie za pomocą LCZ696 przyniesie największe korzyści.”

W artykule towarzyszącym profesor Bernard Waeber i profesor Francois Feihl z Université de Lausanne w Szwajcarii napisali, że LCZ696 ma ogromny potencjał, ponieważ pacjenci cierpiący na nadciśnienie muszą obecnie zażywać więcej niż jeden lek przeciwnadciśnieniowy, aby utrzymać swoje ciśnienie krwi pod kontrolą.

“Do tej pory doświadczenia kliniczne z LCZ696 przeprowadzono w niewielkim zakresie” – napisali. “Dysponujemy obecnie wystarczająco zachęcającymi danymi, aby uzasadnić przeprowadzenie większych testów klinicznych w zróżnicowanych stanach klinicznych, zwłaszcza nadciśnienia, cukrzycy, niewydolności serca i nerek.”

W badaniach wzięli również udział naukowcy z Uniwersytetu Comeniusa na Słowacji, Universität des Saarlandes w Niemczech, Centre Hospitalier de l’Université Laval z Kanady oraz Novartis Pharmaceuticals z USA.

Więcej informacji:

The Lancet:
http://www.thelancet.com/

Szpital 12 de Octubre:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Hospital12Octubre/Page/H12O_home

Teksty pokrewne: 30087, 31236, 31508

Kategoria: Różne
Źródło danych: The Lancet
Referencje dokumentu: Ruilope, L.M., et al. (2010) Blood-pressure reduction with LCZ696, a novel dual-acting inhibitor of the angiotensin II receptor and neprilysin. The Lancet, publikacja internetowa z 16 marca. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60363-7.
Indeks tematyczny: Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Koordynacja, wspólpraca

RCN: 31940
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=31940

hastagi na stronie:

#lista leków nierefundowanych 2012 #leki refundowane na nadciśnienie #symbicort refundacja #symbicort 160 cena #simbicord #symbicort 320 cena #lista leków refundowanych 2012 #leki nierefundowane 2012

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top