Nowy produkt w ofercie PZU Życie SA

<%image(przygotowanie-do-ciaza-dziecko-images.jpg|47|66|Doraźną Ochronę Medyczną. Świadczenia assistance)%>

PZU Życie SA wprowadził do swojej oferty Doraźną Ochronę Medyczną. Świadczenia assistance w ramach nowego produktu dotyczą zdarzeń powstałych na terenie całego kraju.

Ochroną w zakresie Doraźnej Ochrony Medycznej objęci są klienci PZU Życie SA i członkowie ich rodzin posiadający dodatkowe grupowe ubezpieczenie na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna.

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu otrzymają oni pomoc świadczoną przez całodobowe centrum alarmowe. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia począwszy od udzielenia ubezpieczonemu przez lekarza centrum medycznego pierwszej telefonicznej porady dotyczącej sposobu postępowania, poprzez organizację pierwszej pomocy i planowania leczenia, po zorganizowanie wizyty lekarza pierwszego kontaktu w domu. PZU Życie zorganizuje także wizytę pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu opieki, a także zapewni transport medyczny ubezpieczonego z jego domu do najbliższego szpitala.

Jeżeli w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej zaistnieje – z powodu hospitalizacji ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania w domu – potrzeba ochrony dzieci lub osób niesamodzielnych, świadczenia PZU Życie obejmują również zorganizowanie przewozu dzieci ubezpieczonego w wieku do lat 15 do miejsca zamieszkania wskazanej przez opiekuna osoby lub też zorganizowanie przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się dzieci ubezpieczonego. W ramach tych świadczeń PZU Życie zorganizuje także przewóz osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się osoby niesamodzielne lub dzieci i zapewni opiekę w domu ubezpieczonego.

Kolejnym elementem umowy w zakresie Doraźnej Ochrony Medycznej jest zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany do jego domu środkiem transportu wskazanym przez lekarza centrum medycznego oraz organizacja wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu pomocy po hospitalizacji.

Za organizację obsługi świadczeń assistance w ramach nowego produktu odpowiedzialna jest firma Inter Partner Assistance Polska S.A.

hastagi na stronie:

#rekonwalescencja pzu #ubezpieczenie grupowe pzu cennik #oferta ubezpieczenia grupowego pzu na 2011 rok

Authors

Related posts

Top