Nowy środek kontrastowy

Berlin, 5 października 2005 – firma Schering AG oświadczyła dzisiaj, że Vasovist® (gadofosveset trisodium), nowoczesny środek kontrastowy znajdujący zastosowanie w angiografii metodą rezonansu magnetycznego (MRA), został zarejestrowany przez Komisję Europejską na terenie wszystkich 25 państw członkowskich UE. Vasovist® to innowacyjny środek kontrastowy podawany dożylnie, stosowany do wizualizacji naczyń jamy brzusznej i kończyn, u pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą naczyniową taką jak zwężenie naczyń, lub tętniak.

“Vasovist® to prawdziwy przełom w dziedzinie obrazowania naczyniowego. Jesteśmy bardzo dumni, że to my jako pierwsi wprowadzamy na rynek środek kontrastowy do rezonansu magnetycznego” – powiedział Michael Rook, Dyrektor Działu Diagnostyki Schering AG. ” W wyniku przedłużonego czasu obecności tego środka kontrastującego we krwi, MRA z zastosowaniem Vasovistu® daje lekarzowi bardzo wszechstronną i wygodną metodę pełnego i szczegółowego diagnozowania pacjentów z już rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą układu naczyniowego. Dlatego Vasovist® może przynieść wymierne korzyści dużej liczbie pacjentów, którzy w innym wypadku, w celu postawienia dokładnej diagnozy musieliby być poddani angiografii rentgenowskiej (XRA). Dzięki unikalnej charakterystyce Vasovistu®, mało inwazyjne badanie z zastosowaniem MRA może stać się metodą chętniej i częściej stosowaną”.

Miliony ludzi na całym świecie cierpią na różne odmiany chorób naczyniowych. W samej tylko Europie wykonuje się rocznie około 4 milionów badań angiografii rentgenowskiej, dla zdiagnozowania i leczenia przypadków choroby naczyniowej. MRA z użyciem Vasovistu® daje alternatywę dla XRA jako znacznie mniej inwazyjna i bezpieczna metoda obrazowania układu naczyniowego, w trakcie której podaje się środek kontrastowy w pojedynczym wstrzyknięciu. Vasovist® poprawia zarysy struktury zarówno przy prawidłowej, jak i chorobowo zmienionej anatomii naczyń.

##

Informacje dodatkowe O Vasovist®

Vasovist® (wcześniej znany jako MS-325) jest dożylnym środkiem kontrastowym opartym na gadolinie, stosowanym dla obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), zoptymalizowanym dla przedłużonego wzmocnienia obrazu. Po podaniu dożylnym łączy się w sposób odwracalny z białkami osocza z grupy albumin, czym zwiększa wzmocnienie obrazu i wydłuża możliwy czas obrazowania w porównaniu z innymi, obecnie dostępnymi środkami kontrastowymi. Vasovist® zapewnia większą łatwość i wszechstronność klinicznego zastosowania MRA, włączając w to skanowanie w wysokiej rozdzielczości.

W czterech wieloośrodkowych badaniach klinicznych III fazy, Vasovist® wykazał statystycznie istotną poprawę efektywności diagnostycznej w porównaniu z MRA bez użycia środków kontrastowych.

Korzyści te zostały wykazane w odniesieniu do technicznej i diagnostycznej skuteczności, oraz trafności podejmowania decyzji terapeutycznych dotyczących chorób obwodowego układu naczyniowego oraz układu naczyń jamy brzusznej.

Ogólna dokładność MRA z użyciem Vasovistu® była podobna do osiąganej przez angiografię rentgenowską. Zastosowana metoda oceniająca dokładność była taka sama jak przy wszystkich tego typu badaniach klinicznych.

Vasovist®, w USA zarejestrowany pod znakiem handlowym Vasovist™, został opracowany wspólnie przez EPIX Pharmaceuticals, Inc, z Cambridge w stanie Massachusetts, USA.

Schering posiada wyłączne prawa rynkowe do produktu. EPIX uzyskał akceptację FDA dla Vasovistu™ w styczniu 2005. W maju 2005 EPIX złożył odpowiedź do FDA, którą FDA uznało za kompletną/wyczerpującą odpowiedź.

Informacja o firmie

Schering AG jest firmą farmaceutyczną z zapleczem badawczym. Działa szczególnie intensywnie w 4 obszarach: Ginekologia i Andrologia, Onkologia, Diagnostyka Obrazowa jak również Terapie Specjalistyczne w chorobach upośledzających CUN. Jako firma o zasięgu światowym, posiadająca innowacyjne produkty, Schering AG chce osiągnąć wiodącą pozycję na światowym rynku środków specjalistycznych. Posiadając własny dział Badań i Rozwoju, wspierany przez globalną sieć zewnętrznych partnerów, Schering zapewnia ciągły rozwój swoim produktom. Z pomocą innowacyjnych pomysłów Schering zmierza do znaczącego wsparcia postępu medycyny i podniesienia jakości życia: making medicine work.

Authors

Related posts

Top