Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Organizatorem kampanii Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy jest Fundacja Pomocy Rodzinom Chorym na Mukowiscydozę MATIO.

W poprzednich latach akcje takie odbywały się pod hasłem “Mukowiscydoza – choroba genetyczna. Najważniejsze rozpoznanie do 3 miesiąca życia” oraz “Urodziłem się z mukowiscydozą. Staram się żyć”. W tym roku akcja VI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY 26.02.2007 – 04.03.2007 odbywa się pod hasłem: CHCĘ ŻYĆ JAK NAJDŁUŻEJ

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Główny cel kampanii, czyli informacja i edukacja jest realizowany przede wszystkim przez plakaty, ulotki i pocztówki dystrybuowane w miejscach styczności z adresatami programu.

Pozostałymi elementami tej kampanii są koncerty charytatywne promujące problematykę mukowiscydozy i mające za cel pozyskiwanie środków finansowych na działalność Fundacji i pomoc jej podopiecznym. Innymi elementami programu są konferencje prasowe próbujące zainteresować problemem media ogólnokrajowe, akcje promujące program w internecie oraz inicjatywy o charakterze charytatywnym takie jak aukcje internetowe i działalność tramwaju charytatywnego za wolne datki. Podczas VI Tygodnia Mukowiscydozy wśród organizacji i grup wspierających jest z nami w tym roku duża grupa studentów medycyny, którzy będą pomagać w kampanii i tym samym wzbogacać swoją wiedzę na temat mukowiscydozy. Dzięki inicjatywie „Szpitala misia pluszowego” nasza kampania rozrasta się o nowe instytucje i grupy wolontariuszy.

Mimo, iż jak wiele innych chorób genetycznych, mukowiscydoza pozostaje wciąż nieuleczalna, to jej wczesne rozpoznanie oraz wczesne rozpoczęcie prawidłowego i systematycznego leczenia ma znaczenie decydujące o jakości i długości życia chorego.

Na czas trwania akacji uruchomiono specjalny telefon:

Specjalny telefon dyżurny w siedzibie Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w Krakowie , telefon: (012) 292 31 80 (od 10.00 – 16.00 podczas trwania VI Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy )

Na podstawie materiałów http://www.mukowiscydoza.pl

hastagi na stronie:

#mukomiscydoza #proces pielęgnowania dziecka

Authors

Related posts

Top