Prestiżowe nagrody medyczne

Dr Agnieszka Drosdzol-Cop została tegoroczną laureatką Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uhonorowano prof. Łukasza J. Szumowskiego. Obie nagrody, ufundowane przez Bayer, są szczególnie cenione w środowisku medycznym, świadcząc o najwyższym poziomie naukowym i profesjonalnym wyróżnionych.

Każda z nagród wręczana jest na drodze konkursu raz w roku lekarzowi, który – pomimo młodego wieku – odniósł już znaczące sukcesy, nierzadko również na arenie międzynarodowej. Kapitułę nagród tworzą najwybitniejsze autorytety w dziedzinie kardiologii i ginekologii, w tym prezesi i wiceprezesi obu towarzystw, a także konsultanci krajowi i wojewódzcy tych specjalizacji.

Laureatka Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dr n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop, jest adiunktem w Katedrze Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Została uhonorowana za cykl prac poświęcony ginekologii dziecięcej i dziewczęcej oraz seksualności kobiet. Do jej zainteresowań należy również seksuologia kliniczna. Laureatka ma 32 lata; w 2003 roku ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny, zaś trzy lata później obroniła tytuł doktora nauk medycznych. Jest laureatką kilkunastu nagród uczelnianych i autorką wielu artykułów naukowych oraz innych publikacji.

Prof. Łukasz Jan Szumowski jest kardiologiem i elektrofizjologiem; pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie, gdzie kieruje Pracownią Elektrofizjologii. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Zespół, którym kieruje dr Szumowski, wykonuje ponad 800 ablacji (zabieg kardiologiczny stosowany przy częstoskurczach) oraz kilkaset implantacji rocznie. Dr Szumowski pod kierunkiem prof. Franciszka Walczaka, wraz z zespołem, jako pierwszy w świecie wykonał ablację polimorficznego częstoskurczu komorowego u pacjentów po zawale serca (2004) oraz częstoskurczu katecholaminergicznego (2005). Wykonuje – jako jeden z nielicznych w świecie – ablacje u kobiet w ciąży.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się podczas specjalnego koncertu świątecznego w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Obok ogromnego prestiżu, nagrody mają również wymiar finansowy (20 000 PLN każda). Ich fundatorem od lat jest firma Bayer.

– Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, od 10 lat finansowana przez firmę Bayer, stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w środowisku kardiologicznym. Dwie pierwsze osoby, wyróżnione tą nagrodą, są obecnie prezesami dużych europejskich towarzystw naukowych. Także wszyscy pozostali laureaci są elitarnymi członkami polskiego środowiska kardiologicznego, reprezentując różne podspecjalności nauk klinicznych i podstawowych – mówi prof. dr hab. Michał Tendera, przewodniczący kapituły Nagrody.

Prof. Krzysztof Narkiewicz, laureat nagrody kardiologicznej z lat poprzednich, został prezesem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Prof. Piotr Ponikowski objął funkcję prezesa European Heart Failure Association of the ESC – największej organizacji europejskiej zajmującej się niewydolnością krążenia. Prof. Anetta Undas, wyróżniona w 2006 roku, otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów ze wybitne osiągnięcia naukowe.

– Nagroda przyznana przez niezależną Kapitułę w tajnym głosowaniu stanowi bardzo często wstęp do wielkiej kariery naukowej. Dotychczasowi laureaci publikują w najlepszych czasopismach medycznych świata, takich jak Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of Hypertension, Biology of Reproduction, Fertility and Sterility. Należą do czołówki naukowej w swoich dziedzinach – podsumowuje dr Beata Kozłowska-Boszko, Dyrektor Departamentu Medycznego firmy Bayer.

Kontakt:
Monika Lechowska, telefon: + 48 22 572 35 16
E-mail: [email protected]

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy dokument (prezentacja, publikacja itd) może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, oparte na aktualnych założeniach i przewidywaniach dokonanych przez kierownictwo Grupy Bayer lub podgrupy. Różnorodne ryzyko znane i nieznane, niepewne dane i inne czynniki mogą spowodować różnice faktyczne pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub osiągnięciami spółki a podanymi tu szacunkami. Do czynników takich należą czynniki omówione w publicznych raportach Bayer, dostępnych na stronie internetowej www.bayer.com. Spółka nie przyjmuje żadnych zobowiązań co do uaktualniania takich oświadczeń dotyczących przyszłości lub dostosowywania ich zgodnie z przyszłymi zdarzeniami czy rozwojem wypadków.

hastagi na stronie:

#łukasz szumowski gabinet prywatny #anetta undas #Agnieszka Drosdzol #prof anetta undas

Authors

Related posts

Top