Próg odczuwania bólu

<%image(kobieta-dziecko-images.jpg|50|66|Próg odczuwania bólu)%>

Do niedawna istniało przekonanie, że najlepszą metoda leczenia bólu jest modyfikacja sygnałów bólowych zanim zdążą dotrzeć do mózgu. Jednak najnowsze wyniki dowodzą, że: doświadczenie bólu można zmieniać już w korze mózgowej, która nie tylko bierze udział w odbiorze i przetwarzaniu bodźców bólowych, ale też w aktywny sposób moduluje próg ich odczuwania, jeszcze zanim zostaną świadomie odebrane.

W procesie tym uczestniczy neuroprzekaźnik o nazwie GABA. GABA reguluje próg odczuwania bólu zależnie od tego, na jaki obszar mózgu wywiera swój wpływ. Kiedy działa za pośrednictwem receptorów GABA-A, wpływa na neurony miejsca sinawego w pniu mózgu i próg bólowy rośnie, gdy działa poprzez receptory GABA-B – wpływa z kolei na jądro migdałowate i próg bólowy się obniża.

hastagi na stronie:

#próg bólowy #progi bólowe

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top