Pytanie o cytologię

Ginekolog poinformował mnie o konieczności wykonania cytologii z jednoczesną informacją, iż z uwagi na fakt wykonania badania dwa lata temu nie może mi go zrobić bezpłatnie. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące częstotliwości wykonywania tego typu badania?

Częstotliwość wykonywania jakichkolwiek badań (w tym cytologii) nie jest uwarunkowana przepisami, a jedynie względami medycznymi. W sytuacji oceny medycznej, zgodnie z którą istnieje konieczność wykonania cytologii, powinna mieć ją Pani wykonaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli bezpłatnie.

Inne zasady obowiązują przy korzystaniu przez pacjentki z programów profilaktycznych. W opisywanej przez Panią sytuacji lekarka prawdopodobnie sugerowała się zasadami, które obowiązują w programie profilaktyki raka szyjki macicy. W powyższym programie jest zastrzeżenie, iż skierowany jest on do kobiet w wieku 30-59 lat, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich trzech lat. Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy objęta jest Pani leczeniem przez ginekologa, badania nie powinny być wykonywane w ramach programu profilaktycznego. Lekarz powinien je wykonać w ramach porady specjalistycznej.

Podstawa prawna: Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy (załącznik do Zarządzenia nr 30/2004 Prezesa Funduszu).

Krystyna Domańska
Rzecznik praw pacjenta Lubelskiego OW NFZ

źródło – Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

Authors

Related posts

Top