Tag Archives: astm

Astma – Choroba milionów

Astma – Choroba milionów

Astma jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że cierpi na nią 100-150 milionów osób. Astma jest także przyczyną ponad 180 tysięcy zgonów i jedną z niewielu chorób przewlekłych, której wskaźnik umieralności stale wzrasta. Na astmę choruje około 6 proc.…

Urlop z astmą

Najkorzystniejszym dla astmatyków jest klimat ciepły oraz suchy, ponieważ gdy jest wilgotno, szybko rozwijają się pleśnie, które są niekorzystne dla wielu chorych. Latem alergikom szkodzą pyłki traw i zbóż oraz lipy i kasztanowce, dlatego najlepiej spędzać urlop nad otwartym morzem, gdzie ich stężenie jest niewielkie.…

Zmiany na listach leków refundowanych

W dniu 1 marca 2007 r. wchodzą w życie nowelizacje następujących rozporządzeń refundacyjnych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o cenach: ⇒ rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ⇒ rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, ⇒ rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ⇒ rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.…

Światowy Dzień Chorych na Astmę

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Astmę. Co dziesięć lat podwaja się liczba chorych na astmę. Chorują na nią i dzieci i dorośli. Astma oskrzelowa jest przewlekłą, zapalna chorobą dróg oddechowych, charakteryzuje się skurczem oskrzeli, samoistnie lub farmakologicznie odwracalnym oraz nadreaktywnością oskrzeli.…

Jaki i kiedy wezwać karetkę

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego? Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów: * Utrata przytomności * Zaburzenia świadomości * Drgawki * Nagły, ostry ból w klatce piersiowej * Zaburzenia rytmu serca * Nasilona duszność * Nagły ostry ból brzucha * Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi * Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego * Masywny krwotok z dróg rodnych * Gwałtownie postępujący poród * Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta * Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami * Rozległe oparzenia * Udar cieplny * Wyziębienie organizmu * Porażenie prądem * Podtopienie lub utoniecie * Agresja spowodowana chorobą psychiczną * Dokonana próba samobójcza * Upadek z dużej wysokości * Rozległa rana, będąca efektem urazu * Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać: * Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem * Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym * Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia * Skierownia do specjalisty * Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego Co robić w pozostałych przypadkach?…
Top