Tag Archives: dr hab

Polka w ciąży – artykuł o poronieniach część II – Profesor Mirosław Wielgoś

Polka w ciąży – artykuł o poronieniach część II – Profesor Mirosław Wielgoś

W ramach kampanii „Polka w ciąży“ przedstawiamy drugą część artykułu autorstwa prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia i  dr n med. Doroty Bomby-Opoń z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do poronień dochodzi również jeżeli organizm matki nie stwarza odpowiednich warunków dla rozwoju płodu.…

Artykuł Hormony w ciąży – prof. Czajkowski część II – druga połowa ciąży

W ramach kampanii “Polka w ciąży” przedstawiamy informację o najważniejszych hormonach odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg drugiej połowy ciąży autorstwa prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Czajkowskiego, kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej.…

Bezoperacyjne leczenie guzów mózgu metodą Gamma Knife refundowane przez NFZ

Informacja prasowa: Bezoperacyjne leczenie guzów mózgu metodą Gamma Knife refundowane przez NFZ Od 5 sierpnia 2011r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie guzów mózgu bezoperacyjną metodą radiochirurgii stereotaktycznej stosowaną  w Centrum Gamma Knife Allenort w Warszawie. Dzięki temu wielu pacjentów uniknie klasycznej operacji neurochirurgicznej, która wymaga otwarcia czaszki.…

Komunikat Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy

Komunikat Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy W dniu 11 stycznia 2011 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy, któremu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak. W spotkaniu wzięli udział również: Minister Zdrowia – Ewa Kopacz, Główny Inspektor Sanitarny – dr Przemysław Biliński, Kierownik Krajowego Ośrodka ds.…

Jak rozpoznać udar mózgu?

Co to jest udar mózgu? W Polsce w ciągu roku doznaje udaru mózgu około 70 000 ludzi, są to dane jedynie szacunkowe, gdyż wciąż brakuje dokładnego rejestru wszystkich przypadków. Odległe rokowanie dla większości z nich jest niepomyślne, co oznacza zgon z powodu udaru lub znaczny stopień niepełnosprawności.…
Top