Tag Archives: grupie

Uzależnienia seniorów

Uzależnienia seniorów

Materiał prasowy 21-02-2013 Uzależnienia seniorów Badania epidemiologiczne potwierdzają wysoki odsetek uzależnień wśród seniorów. Nadużywanie alkoholu stanowi już problem ponad 15% mężczyzn i około 10% kobiet powyżej 65. roku życia. Dane są jeszcze bardziej niepokojące dla osób hospitalizowanych – problem dotyczy aż 20% chorych w grupie wiekowej 60+.…

Jak zapewnić pracownikowi optymalną ochronę słuchu?

Ochronniki słuchu są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony przed szkodliwymi skutkami oddziaływania hałasu w miejscu pracy. Najnowsze technologiczne rozwiązania firmy 3M umożliwiają optymalne dopasowanie odpowiedniego ochronnika z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pracownika. W Polsce od wielu lat istnieją instrumenty prawne obligujące pracodawców do podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zawodowego związanego z hałasem w miejscu pracy.…

samoleczenie jest bardziej popularne wśród kobiet niż mężczyzn

Wyniki nowych badań przeprowadzonych przez hiszpańskich naukowców pokazują, że statystycznie istnieje większe prawdopodobieństwo, iż to kobieta zażyje lek bez recepty niż mężczyzna. Naukowcy z Uniwersytetu im. Króla Juana Carlosa w Madrycie odkryli również w toku badań, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Pharmacoepidemiology and Drug Safety, że samoleczenie jest ściśle powiązane z narodowością, poziomem dochodów oraz spożyciem alkoholu i paleniem tytoniu.…

Ratownictwo medyczne na WSIiZ

W październiku 2007r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ruszają studia stopnia na kierunku „ratownictwo medyczne”. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zdobycia zawodu o dużych perspektywach i możliwościach uzyskania pracy. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie nadano Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku „ Ratownictwo Medyczne” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.…

Odkrywanie źródeł efektu placebo

Niemiecki zespół badawczy wykazał, że dawne, neutralne ścieżki w pniu mózgu człowieka biorą udział w efekcie placebo – dobrze znanym zjawisku medycznym polegającym na tym, że chory odczuwa mniejszy ból po zażyciu podanych leków przeciwbólowych, które w rzeczywistości są nieaktywnym medycznie środkiem.…
Top