Tag Archives: kultura

Absolwent zdrowia publicznego na rynku pracy

Absolwent zdrowia publicznego na rynku pracy

Absolwent zdrowia publicznego na rynku pracy autorem artykułu jest Damian Michalski Absolwent Zdrowia Publicznego nie ma łatwo. Nie miał już podczas studiów, gdzie był traktowany jak piąte kolo u wozu (temat na inny artykuł, ale każdy student ZP już zapewne wie o co chodzi) i podobnie jest na rynku pracy.…

Zakaz palenia w Hiszpanii

Od początku roku 2006 w Hiszpanii zaczną obowiązywać przepisy zakazujące palenia we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych i ograniczające palenie w miejscach pracy. Przyjęto tam ustawę o zakazie palenia. Ustawa zabrania palenia we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych, na przykład w centrach handlowych, instytucjach kulturalnych, środkach komunikacji miejskiej.…

Długie życie

Ronald Lee, profesor demografii z Uniwersytetu Berkeley, odkrył, że istnieje związek między długością życia a czasem, jaki dany gatunek poświęca opiece nad potomstwem.Zatem odkrycie to zaprzecza tezie, iż osobnik potrzebny był naturze dopóty, dopóki zachowa zdolności rozrodcze. Badania nad procesem starzenia się wykazały, że liczy się przede wszystkim czas, energia i środki, jakie rodzice poświęcają swoim niesamodzielnym jeszcze dzieciom.…

Nędza i bieda przyczyną gruźlicy

Prątek atakuje wszystkie narządy i tkanki ludzkiego organizmu wywołując w nich zmiany chorobowe ale najczęściej są to płuca, one są bowiem najczęstszym miejscem, do którego prątek dostaje się do człowieka i najczęściej tam jest pierwotna siedziba prątka. Najczęstszym czynnikiem zewnętrznym osłabiającym organizm ludzki jest nędza.…

Badania wskazują, że enzym może pomóc w regeneracji układu nerwowego

Zespół brytyjskich i amerykańskich naukowców, którego prace finansowane są częściowo ze środków unijnych, zidentyfikował enzym odgrywający kluczową rolę w regeneracji włókien nerwowych (aksonów) po ich uszkodzeniu. Wykazano, że enzym Mst3b (Mammalian sterile 20-like kinase-3b) zwiększa wzrost aksonów w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) oraz obwodowym układzie nerwowym (OBUN).…
Top