Tag Archives: medi

Headlines Porter Novelli partnerem merytorycznym II Forum Marketingu i PR w ochronie zdrowia

Headlines Porter Novelli partnerem merytorycznym II Forum Marketingu i PR w ochronie zdrowia

Agencja Headlines Porter Novelli jest partnerem merytorycznym II Forum Marketingu i PR w ochronie zdrowia, które odbędzie się w dniach 22 – 23 września br.  w Warszawie. Ideą forum jest spotkanie osób zajmujących się szeroko rozumianą komunikacją o zdrowiu, pracujących w szpitalach, medycznych sieciach prywatnych, firmach farmaceutycznych, agencjach PR.…

Zaproszenie na briefing

  Pierwszy tysiąc osób złożył swoje podpisy pod projektem ustawy uchylającym przepisy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Umożliwia to rejestrację komitetu obywatelskiego poparcia dla inicjatywy. W środę podpisy zostaną złożone u Marszałka Sejmu i oficjalnie rozpocznie się kampania zbierania 100.000…

Tulipany Narodowego Dnia Życia

24 marca – po raz pierwszy – wręczone zostaną nagrody  dla uhonorowania osób, instytucji i inicjatyw promujących wartości rodzinne. Nastąpi to podczas szóstej edycji kampanii społecznej związanej z obchodami Narodowego Dnia Życia. Celem konkursu jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.…

Digital PR w ofercie Headlines Porter Novelli

Headlines Porter Novelli wykorzystuje potencjał mediów społecznych, oficjalnie rozszerzając obszar  swoich kluczowych specjalizacji o działania Digital PR. Headlines oferuje swoim Klientom tworzenie strategii i realizację kampanii public relations w Internecie. Prowadząc interaktywną komunikację wizerunkową i produktową, Agencja wykorzystuje nowoczesne narzędzia, m.in.…
Top