Tag Archives: sign

What is headache

What is headache

Headache is the result of pain signals caused by interactions between the brain, blood vessels, and surrounding nerves. During a headache, the pain does not come from the brain contrary to what many sufferers believe. Rather, the pain comes from activated nerves surrounding the skull, blood vessels, and head muscles.…

Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne

Firma ubezpieczeniowa Signal za poród pacjentki mającej indywidualne ubezpieczenia zdrowotne zapłaci placówce, w której będzie rodzić kobieta objęta ubezpieczeniem, do 5,5 tys. dolarów, czyli ok. 16,5 tys. złotych. Z takim przypadkiem spotkał się jeden z dyrektorów szpitala. Pacjentka była obywatelką Danii.…

Polscy lekarze nie boją się świńskiej grypy

63% polskich lekarzy nie obawia się zachorowania na świńską grypę – wynika z sondażu przeprowadzonego wśród 458 lekarzy z całej Polski przez największy portal społecznościowy dla lekarzy www.konsylium24.pl. Na pytanie “Czy, jako lekarz, boisz się zachorowania na świńską grypę?” 62,5% polskich lekarzy zadeklarowało, że nie.…

Enzyme could help regeneration of nervous systems, study finds

A partly EU-funded team of UK and US researchers has identified an enzyme that plays a key role in the regeneration of nerve fibres (axons) after injury. Mammalian sterile 20-like kinase-3b (Mst3b) was shown to increase axon growth in the central nervous system (CNS) as well as the peripheral nervous system (PNS).…

Les enzymes pourraient contribuer à la régénération des systèmes nerveux

Une équipe de recherche du Royaume-Uni et des États-Unis, dont les travaux ont été partiellement financés par l’UE, vient d’identifier un enzyme qui joue un rôle clé dans la régénération des fibres nerveuses (ou axones) après un traumatisme. La kinase Mst3b (de l’anglais Mammalian sterile 20-like kinase-3b) améliore la croissance des axones dans le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP).…
Top