Tag Archives: spo

Polska potrzebuje zmiany!

Polska potrzebuje zmiany!

Na Jasnej Górze, podczas sobotniego spotkania organizatorów Marszów dla Życia i Rodziny, które w tym roku przeszły ulicami ponad 50 polskich miast, została podpisana „Deklaracja na rzecz życia i rodziny”. Jej sygnatariusze zadeklarowali chęć działania w kierunku przywrócenia rodzinie należnego jej prestiżu, zarówno na gruncie społecznym jak i prawnym.   Marsze dla Życia i Rodziny, w których wzięło udział 75 000 osób, to wspólne dzieło organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament naszej cywilizacji.…

Zdrowe nawyki żywieniowe po 45 roku życia

Odpowiednia profilaktyka chorób nowotworowych układu moczowo – płciowego może uchronić przed uciążliwymi i niebezpiecznymi chorobami urologicznymi, na które narażeni są szczególnie mężczyźni po 45 roku życia. Ilość, jakość, częstotliwość i forma spożywanych posiłków oraz odpowiednie nawyki żywieniowe to proste elementy codziennej profilaktyki nowotworów układu moczowo – płciowego.  …

Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia – M 45+

Ministerstwo Zdrowia rozpocz??o wdra?anie programu edukacyjnego M45+. Kampania skierowana do m??czyzn powy?ej 45. roku ?ycia dotyczy profilaktyki nowotworów uk?adu moczowo–p?ciowego, (prostaty, nerki i  p?cherza moczowego). Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk?odowskiej–Curie. Kampania jest wspó?finansowana ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.…

Prezes Headlines Porter Novelli Jurorem międzynarodowego konkursu SIFE Poland 2012

SIFE to największa międzynarodowa inicjatywa z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, łącząca działania środowisk biznesowych i studenckich. Obecnie w organizację zaangażowanych jest 38 państw, 1600 uczelni i blisko 300 renomowanych firm. W Polsce SIFE rozwija się od 2009 roku. Konkurs SIFE polega na realizacji projektów przedsiębiorczych przez studentów, którzy starają się rozwiązać problemy lokalnych społeczności w trzech wymiarach: biznesowym, społecznym i ekologicznym.…

Rodzina to więcej niż państwo

Państwo i jego struktury składają się z rodzin. To członkowie rodzin płacą podatki, włączają się w działania społeczne i państwotwórcze – a nie odwrotnie. Rodziny bez państwa i jego instytucji istnieją i będą istnieć – ale odwrotna sytuacja jest niemożliwa. Jeśli władza myśli inaczej – niech wyobrazi sobie swoje rządzenie w państwie bez rodzin, a co za tym idzie – bez obywateli.…
Top