Tag Archives: zagro

Bezpłatne badania dla mieszkańców Warszawy

Bezpłatne badania dla mieszkańców Warszawy

Zmierz poziom cholesterolu we krwi z Florą pro.activ Już w najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję bezpłatnie zbadać poziom cholesterolu we krwi i skorzystać z konsultacji lekarza. Akcję organizuje marka Flora pro.activ. Badania odbędą się w dniach 19-21 października. Celem wydarzenia jest przekonanie Polaków do regularnego badania poziomu cholesterolu we krwi.…

Chorować po męsku – kampania M45+

Troska o zdrowie i regularne kontrole w gabinecie lekarza nie są nawykiem wśród mężczyzn. Większość z nich bagatelizuje niepokojące objawy, by w ten sposób radzić sobie z lękiem oraz barierami przed badaniem i diagnozą choroby. Niestety, w wielu przypadkach zbyt późna diagnostyka prowadzi do zmniejszenia szansy na skuteczne wyleczenie, zwłaszcza w przypadkach chorób nowotworowych. …

Polska premiera defibrylatora DefiMax Plus firmy EMTEL

Monitorowanie niemal wszystkich najistotniejszych parametrów biologicznych pacjenta wymaganych przez SOR, czytelny i kolorowy 6,5-calowy ekran i tryb AED w wersji standardowej to tylko niektóre z cech wyróżniających nowy model defibrylatora firmy EMTEL. Czołowy producent kardiomonitorów i defibrylatorów w Polsce wprowadza na rynek DefiMax Plus.…

Defibrylacja jako jeden z najważniejszych czynników decydujących o przeżyciu w zatrzymaniu krążenia

Choroby układu krążenia od ponad 50 lat pozostają niezmiennie najważniejszą przyczyną umieralności mieszkańców naszego kraju. Na szczęście w ostatnich 10 latach tempo spadku umieralności z powodu zawałów serca uległo zmniejszeniu. To w znacznym stopniu zasługa odpowiednio wyszkolonego personelu medycznego i szerszego dostępu do nowoczesnych technologii.…

Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia – M 45+

Ministerstwo Zdrowia rozpocz??o wdra?anie programu edukacyjnego M45+. Kampania skierowana do m??czyzn powy?ej 45. roku ?ycia dotyczy profilaktyki nowotworów uk?adu moczowo–p?ciowego, (prostaty, nerki i  p?cherza moczowego). Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk?odowskiej–Curie. Kampania jest wspó?finansowana ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.…
Top