Tag Archives: zwi

problemy w trakcie ostatniego konkursu ofert na usługi medyczne w 2004

problemy w trakcie ostatniego konkursu ofert na usługi medyczne w 2004

Wielkopolska Izba Lekarska manipulowała lekarzami rodzinnymi w trakcie ostatniego konkursu ofert na usługi medyczne w 2004 r. Potwierdzają to sami zainteresowani, rzecznik oddziału NFZ oraz treść kolejnych, publicznych wystąpień Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu. Jak ustaliła “TRYBUNA”, za sprawą stoi Andrzej Grzybowski, obecny radny Prawa i Sprawiedliwości, zarazem przewodniczący Związku Pracodawców Niepublicznych ZOZ, były wiceprezydent Poznania.…

Innowacja w ?agodzeniu kolki niemowl?cej ? Humana AntiColic

Nowe rozwi?zanie w ?agodzeniu zaburze? trawiennych niemowl?t to specjalna mieszanka spo?ywcza. Humana AntiColic – pierwszy tego typu produkt na polskim rynku, pomo?e zmniejszy? lub nawet usun?? ból z powodu kolki, ogranicza zaparcia i wzd?cia. Rewelacyjny preparat Humana AntiColic dost?pny jest w sprzeda?y…

Minimalizacja strat w produkcji kiszonki

Kiszonka to podstawowa pasza obj?to?ciowa w ?ywieniu byd?a. Jej jako?? wp?ywa w ogromnym stopniu na zdrowotno??, wydajno?? i przyrosty pog?owia. Dlatego wa?ne jest  jej w?a?ciwe przygotowanie i zabezpieczenie przed popsuciem, tak aby zminimalizowa? straty  suchej masy. Od jako?ci i warto?ci pokarmowej skarmianych kiszonek b?dzie…

Komfort podczas wakacji – probiotyk dla kobiet na lato

Doustny czy dopochwowy? Jaki probiotyk ginekologiczny sprawdzi się podczas letnich wyjazdów? Warto pamiętać, że droga podania probiotyku jest równie ważna, co jego skład ilościowy i jakościowy. Probiotyki dopochwowe i probiotyki doustne znacznie różnią się między sobą.  Dopochwowe działają dość szybko, ale krótko.…
Top