Narkotyki

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do norm obowiązujących w Unii Europejskiej i wprowadza zapis, że również producent krzewów koki podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Zmiany w ustawie polegają też na zaostrzeniu odpowiedzialności karnej do 8 lat pozbawienia wolności, za niektóre typy przestępstw dotyczących obrotu znaczną ilością środków odurzających, substancjami psychotropowymi i prekursorami (tj. substancjami, które po przetworzeniu stają się narkotykami).

hastagi na stronie:

#ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 2011 #nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 2011 #ustawa o narkotykach 2011 #ustawa o narkomanii 2011 #NOWA ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 2011 #nowa ustawa o narkotykach 2011 #nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii #nowa ustawa narkotykowa #ustawa o narkomanii #nowa ustawa o narkotykach

Similar Posts